PersPERSBERICHT

 

Alphen aan den Rijn


 

Boek ‘Angel in mijn hart’ over de diagnose stoornis in het autistisch spectrum bij vrouwen op latere leeftijd.

 

Een eerlijk en ook luchtig geschreven boek over de moeite die autisme kan geven.

 

Op 2 april, Wereld Autisme Dag, komt het boek uit: Angel in mijn hart geschreven door Maartje Hip. Zij weet sinds ruim een jaar dat ze zelf een stoornis heeft in het autistisch spectrum heeft en heeft een uniek boek geschreven over haar leven voor deze diagnose.

Het geeft een inkijk in haar leven hoe ze de wereld waarneemt en deelneemt aan de maatschappij. “ Ik heb het boek geschreven om vrouwen die net als ik lang zoekende zijn geweest door herkenning een richting te wijzen. Voor hulpverleners om meer kennis te vergaren over deze moeilijk te diagnosticeren groep vrouwen. En voor mensen die in hun omgeving te maken hebben met vrouwen die autisme hebben. Door dit boek te lezen heeft men de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in hoe deze groep vrouwen kan denken en handelen. Er is nog heel veel onbekend in de geestelijke gezondheidszorg over deze groep vrouwen, waardoor er nog veel ongediagnosticeerd doorworstelen in hun leven. Erkenning en herkenning zullen hen helpen om passende begeleiding te krijgen waardoor hun leven nieuw perspectief zal kunnen krijgen.”

Haar verhaal, geschreven onder een pseudoniem, vertelt over haar ervaringen, het onbegrip waar ze tegenaan liep, verkeerde diagnoses die ze kreeg in haar leven en over de teleurstelling en eenzaamheid welke dit met zich meebracht.

‘Angel in mijn hart’ is te verkrijgen via de website: www.maartjehip.nl en via de boekhandel of uitgever AquaZZ.

 

Over vrouwen met autisme op latere leeftijd is nog veel te ontdekken in Nederland

Autisme bij vrouwen op latere leeftijd is nog steeds een stoornis waarover heel veel te ontdekken valt in Nederland. De input voor onderzoektechnieken is voorheen eenzijdig geweest. Vroeger werden voornamelijk mannen gediagnosticeerd met autisme. De uitslagen van die onderzoeken bieden nog altijd een grote basis voor de onderzoeken die vandaag de dag worden gedaan. Een hartinfarct bijvoorbeeld, uit zich bij mannen heel anders dan bij vrouwen. Zo legt ook autisme bij vrouwen heel duidelijk andere accenten. Dit is lange tijd onbekend geweest. Het is belangrijk dat er meer kennis komt over de uitingsvormen van een stoornis in het autistisch spectrum bij vrouwen. Maartje Hip leerde ook al vroeg in haar leven wat sociaal van haar verwacht werd. Aan meisjes worden ook, onbewust, hogere eisen gesteld aan hun sociale vaardigheden. Maartje Hip en vrouwen die een stoornis hebben in het autistisch spectrum zijn dus minder goed te herkennen aan ‘afwijkend sociaal gedrag’, omdat ze als kind al meer moesten kunnen op dit vlak. 

Levenservaringen in dit boek geven aanvullende informatie over de uitingsvormen van autisme bij vrouwen op latere leeftijd.

 

Boek ‘Angel in mijn hart’ geeft herkenning en beter begrip van autisme bij deze vrouwen

Helaas wordt de diagnose stoornis in het autistisch spectrum nog bij veel vrouwen gemist. Het zijn vaak de betreffende vrouwen zelf die bij de hulpverleners aankloppen en hun vermoeden uitspreken. Maar omdat deze groep zich vaak sociaal aardig kan redden wordt hun hulpvraag geregeld niet serieus genomen. Hierdoor raakt hun leven nog meer op een hellend vlak. Door herkenning door hulpverleners van deze groep vrouwen en meer bekendheid over de uitingsvormen van autisme bij hen, zullen hulpverleners deze groep eerder herkennen en zo nodig diagnosticeren. Dit zal een meerwaarde vormen voor de vrouw die tobt met problemen in dit spectrum. Want zij zal zo passende begeleiding kunnen krijgen. En door de herkenning en erkenning van de problematiek door haar omgeving, zal de vrouw ook kunnen groeien in eigenwaarde en zelfwaardering.

Het boek ‘Angel in mijn hart’ is een steun voor vrouwen in deze doelgroep en is een aansporing voor hen om de moed niet op te geven en te blijven vechten voor hun eigen welzijn. Ook als de hulpverleners er nog niet direct open voor staan.

 

‘Angel in mijn hart’ is te koop via www.maartjehip.nl en via de boekhandel en uitgever aquaZZ vanaf 2 april 2020.

Mediacontact

Maartje Hip

Auteur van: Angel in mijn hart


Telefoon: 06 54923565

E-mail: info@maartjehip.nl

Alphen aan den Rijn


PERSMAP ( incl. veel gestelde vragen)